X
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

HOSTİNG HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
Bir tarafta; “Yıldırım mahallesi millet caddesi no 45 Bayrampaşa/İstanbul” adresinde
mukim (TUNA VD, 4320391964 Vergi nolu) RubikHost Bilişim Hizmetleri.(işbu
sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET
SAĞLAYICI’e ait web sitesi www.rubikhost.com (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI
ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek
veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır)
arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca
“Sözleşme”) kabul edilmiştir.
Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve
birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.
İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve
ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ
tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi
hükümleri geçerli olacaktır
2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı
İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu
hosting hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
3. Genel Hükümler
3.1. MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, HİZMET
SAĞLAYICI kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin
tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servisleri kullanıma açılır ve MÜŞTERİ bilgilendirilir.
Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.
3.2. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı
alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni
alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR’nin istediği gerekli resmi belgeleri HİZMET
SAĞLAYICI’ya eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra HİZMET SAĞLAYICI’nın tescil
başvurusunda bulunacağını ve madde 4’de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi
durumunda HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını
peşinen kabul eder. NIC.TR’den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme
nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden HİZMET SAĞLAYICI
sorumlu tutulamaz.
3.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan
adı’nın yenileme dönemi gelmeden önce madde 4’de belirtilen sorumluluklarını yerine
getirmemesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI’nın alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma
ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul
etmeyeceğini, HİZMET SAĞLAYICI’dan hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve
beyan eder.
3.4. HİZMET SAĞLAYICI, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log
dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.
3.5. Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, HİZMET
SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını
takip eden dönemde faturalandırılacaktır.
3.6. HİZMET SAĞLAYICI, bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetlerin
sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber HİZMET
SAĞLAYICI, sunduğu servislerin MÜŞTERİ’lerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını,
kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ’nin bu
sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya
kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında HİZMET
SAĞLAYICI’nın sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.
MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda servislere
erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda HİZMET
SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;
i- Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
ii- Donanım arızaları,
iii- Periyodik Bakım prosedürleri veya HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman üstlendiği
onarımlar,
iv- Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti
veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı
olmaksızın HİZMET SAĞLAYICI’nın kontrolü dışındaki veya HİZMET SAĞLAYICI
tarafından öngörülemeyen nedenler
3.7. SSL Sertifikaları Belirli Ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında,
HİZMET SAĞLAYICI servisleri ile birlikte kullanmak için HİZMET SAĞLAYICI’dan satın
alınan herhangi bir SSL Sertifikası, sağlayıcı tarafında kendi özel kullanımı için
tasarlanmıştır ve MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan web sitesi
üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI ilişkili özel anahtarı
(private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.
3.8. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetlere ek olarak 3. parti
uygulamaları ve ek hizmetlerinden (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.)
yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu uygulama ve
hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya
arızalardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz. HİZMET SAĞLAYICI, bu 3.
Parti uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.
3.9. İşbu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin süresinin bitiş tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün süre ile askıya alınır. Bu süre içerisinde ödeme yapılmayan hizmetler kapatılır
ve silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli ödemenin
yapılmamış olması durumunda, herhangi bir duraklatma olmaksızın hizmet derhal kapatılır.
MÜŞTERİ bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
4. Müşteri’nin Sorumlulukları
4.1. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın ticari itibarına, saygınlığına ve diğer müşterilerine
zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI’nın
servisleri durdurma ve işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.
4.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web
yayınlarında ve satın aldığı her türlü hizmet ve serviste yürürlükteki T.C. mevzuatına ve
genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web
sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3. MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerini kullanması sırasında doğacak her tür
3. Kişi ve kurumların hak talebinden sorumlu olup, bu nedenle HİZMET SAĞLAYICI’nın
uğrayacağı zarar ve ziyanın tazminle mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3.a) Paylaşılan web sunucularında kabul edilmeyen materyallere örnekler
şunlardır:
• Topsite’lar
• IRC script’leri, bot’ları
• Proxy script’leri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi,
MLM/SaadetZinciri)
• Verilen Sınırsız hizmetlerin 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında
dağıtılması/kullandırılması
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyallerin satışı
• Piyasayı belirleyen bankların programları
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet
siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür
yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
4.3.b) Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul
edilmeyecek materyallere örnekler şunlardır:
• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet
Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyal satışı
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet
siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür
yayını
• Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil
eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü
hukuki ve idari yaptırımdan MÜŞTERİ sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın içerikle ilgili
bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir durumun tespiti halinde HİZMET
SAĞLAYICI’nın hizmeti durdurma, askıya alma ve/veya işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını
saklıdır.
Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim
izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
Talep eden her kim olursa olsun, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmet vermeyi reddetme hakkı
saklıdır.
MÜŞTERİ, kendi hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.
4.4. Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ;
4.4.a) Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre
kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri,
FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.
4.4.b) Minimum 1 dakika aralıkta “cron jon” kullanabilir.
4.4.c)15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir
biçimde indekslenmelidir.
4.4.d) Aynı anda MySQL veritabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında
"too many connections" hatası alınır.
4.4.e) Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya
ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include
(“include.php”) kullanınız.
4.4.f) Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) serverside kod kullandırmayınız.
4.5. Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ
tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri
Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’ye ait
hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını
askıya alma hakkını saklı tutar.
Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak
bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve
resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda HİZMET
SAĞLAYICI gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.
4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik
HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve
yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya
çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin
sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait
dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve
Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi
kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait
görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site
içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu
kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur:
i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. HİZMET SAĞLAYICI sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin
güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
HİZMET SAĞLAYICI’nın yedekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve MÜŞTERİ’ye veya
herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin kaybından, yedeklenmemesinden, zarar
ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam
sağlamak için sunulmamaktadır ve bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. HİZMET
SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile
bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir.
MÜŞTERİ, hizmetlerini, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmetlerine, donanımının işlevselliğine
veya çalışmasına, diğer müşterilerine zarar verecek şekilde kullanamaz.
5. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ ve HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ
MÜŞTERİ, bu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki "Genel Kullanım Şartları"nı ve
“Hizmet Sözleşmesi” ni kabul etmiştir. Genel Kullanım Şartları ve Hizmet Sözleşmesinin
güncel hali “rubikhost.com” adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.


Powered by WISECP
Top